Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu Zambrowskich Wodociągów i Ciepłownictwa Sp. z o.o. (www.zciw.com) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.

Właścicielem Serwisu są Zambrowskie Wodociągi i Ciepłownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest dla nas szczególnie istotna.

Dobra niematerialne

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.

Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

RODO

1.  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowychsą Zambrowskie Wodociągi i Ciepłownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w (18-300) Zambrowie przy ul. Papieża Jana Pawła II 5.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, którą zawarła/zawarł Pani/Pan z ZCiW Sp. z o.o. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest konieczność ich przetwarzania do wykonania umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

3.   Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: zciw@zciw.com  lub wysyłając korespondencję na adres: Zambrowskie Wodociągi i Ciepłownictwo Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonania umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych. Po tym czasie dokonamy ich usunięcia.

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z ZCiW Sp. z o.o..

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis – a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.

Rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – przechowywane w      przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe – przechowywane w      przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są  stronach producentów popularnych przeglądarek.