Klient może uzyskać informacje i załatwić sprawy związane z:

  1. Przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. począwszy od uzyskania: opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzgodnienia projektu przyłączy i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do dokonania odbioru technicznego i końcowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz przyłączania (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także sprawdzenia i zaplombowania podlicznika przeznaczonego do pomiaru zużycia wody na podlewanie ogrodu.
  2. Procedurą i technicznymi warunkami przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zasad dostawy ciepła do obiektu.
  3. Możliwości zawierania umów na dostawę wody, odprowadzania ścieków i sprzedaży ciepła oraz dokonać zmian związanych z uaktualnianiem danych w umowie, uzyskaniem informacji o swoich płatnościach i rozliczeniach, podawaniem aktualnych stanów wodomierzy, ciepłomierzy oraz rozwiązywaniem umów.
  4. Przewidywanych przerwach i remontowych w dostawie wody, ciepła i odprowadzaniu ścieków.
  5. Sprawdzić lub uzyskać duplikat swojej faktury za pobór wody, odprowadzania ścieków i sprzedaż ciepła.
  6. Usługami w zakresie pracy specjalistycznego sprzętu wodociągowo-kanalizacyjnego.
  7. Udostępnieniem hydrantu do poboru wody na cele budowy.
  8. Zleceniem otwarcia/zamknięcia dopływu wody lub likwidacją przyłącza.
  9. Składaniem reklamacji i skarg.
  10. Uzyskaniem informacji o wszystkich innych usługach świadczonych przez ZCiW Sp. z o.o.

Biuro Spółki
ul. Papieża Jana Pawła II 5
18-300 Zambrów

Biuro Ciepłowni
ul. Wyszyńskiego 16
18-300 Zambrów

tel. (86) 271 31 92
fax (86) 271 31 92, 271 31 98

Sekretariat: sekretariat@zciw.com
Księgowość: ksiegowosc@zciw.com
Dział Wodociągów: wodociagi@zciw.com
Dział Oczyszczalni Ścieków: oczyszczalnia@zciw.com
Dział Ciepłowni: cieplownia@zciw.com
Wodomierze: wodomierze@zciw.com

Godziny pracy:
poniedziałek w godz. 7.00 – 15.00