• budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wynajem sprzętu specjalistycznego,
  • odbiór nieczystości płynnych.