Szanowni Państwo!

Mając na uwadze usprawnienie współpracy zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. E-Faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. To doskonały sposób na szybki i wygodny obieg dokumentów. Korzystanie z usługi przesyłania faktur drogą elektroniczną to korzyść wynikająca z niższych abonamentów oraz niewątpliwy wkład w ochronę środowiska.  E-Faktura jest wysyłana w formacie .pdf na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Aby skorzystać z E-Faktury wystarczy wypełnić i dostarczyć na adres Spółki  Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Formy dokonywania płatności za fakturę

  • przelew tradycyjny

Reklamacje faktur

Wszelkie reklamacje mogą Państwo składać:  

a) pisemnie – na adres siedziby spółki Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów

b) osobiście w Biurze Spółki

c) telefonicznie nr tel. (86) 271 31 92

Odpowiedzi na reklamację pisemną udzielamy w terminach możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych wymagających szerszej analizy, dodatkowych opinii nie dłużej niż 60 dni, o wydłużającym się terminie rozpatrzenia sprawy klient jest informowany.

Duplikat faktury

W celu wystawienia duplikatu faktury możemy:

  • zgłosić się osobiście w Biurze Spólki
  • telefonicznie – wówczas wyślemy pod wskazany adres pocztą polską
  • wysyłając e-maila, na adres e-mailowy faktury@zciw.com