ZCiW Sp. z o.o. wprowadziły w życie udogodnienie dla klientów e-BOK – e-fakturę, czyli elektroniczny odpowiednik faktury papierowej, zawierający te same dane. Wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Ważne! Faktura elektroniczna posiada zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012 r., poz. 1528) taką samą moc prawną, jak dokument w formie papierowej.

Formy dokonywania płatności za fakturę

  • przelew tradycyjny

Reklamacje faktur

Wszelkie reklamacje mogą Państwo składać:  

a) za pośrednictwem Elektronicznego Biuro Obsługi Klienta (EBOK) – zakładka WNIOSKI I

b) pisemnie – na adres siedziby spółki Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów ) osobiście w Spółki

c) telefonicznie nr tel. (86) 271 31 92

Odpowiedzi na reklamację pisemną udzielamy w terminach możliwie najkrótszym jednak nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych wymagających szerszej analizy, dodatkowych opinii nie dłużej niż 60 dni, o wydłużającym się terminie rozpatrzenia sprawy klient jest informowany.

Duplikat faktury

W celu wystawienia duplikatu faktury możemy:

  • osobiście w Biurze Spólki
  • telefonicznie – wówczas wyślemy pod wskazany adres pocztą polską
  • wysyłając e-maila, na adres e-mailowy faktury@zciw.com