Z myślą o ekologii i efektywności energetycznej
Ciepłownia Miejska w Zambrowie to nie tylko źródło ciepła dla budynków wielorodzinnych (komunalnych i spółdzielczych), budynki użyteczności publicznej oraz budynki indywidualnych, ale też źródło energii elektrycznej. Ciepłownia posiada cztery jednostki kotłowe węglowe o łącznej mocy 32,7 MW oraz dwie jednostki kogeneracyjne opalane gazem ziemnym o łącznej mocy cieplnej 3,2 MW i elektrycznej 2,4 MW. Energia cieplna w całości zasila miejską sieć ciepłowniczą, natomiast energia elektryczna jest wprowadzana do sieci dystrybucyjnej, której operatorem jest PGE Dystrybucja SA. Niewielka część ok. 10% tej energii wykorzystywana jest na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Celem działalności w zakresie energetyki cieplnej i elektroenergetyki jest stworzenie systemu ciepłowniczego o statusie efektywnego energetycznie. Pierwszym krokiem było wybudowanie w 2018 roku elektrociepłowni opartej na silnikach gazowych. Kolejnym ma być budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na gazowym kotle parowym i turbinie parowej.

Zdjęcie panoramiczne wnętrza budynku ciepłowni.

Dzięki ograniczeniu zużycia miału węglowego w procesie wytwarzania ciepła przedsiębiorstwo, jak również Odbiorcy ciepła nabyli prawo do posługiwania się znakiem „No smog”, wskazującym w jakim stopniu ciepło wytworzone w ZCiW Sp. z o.o. jest bardziej ekologiczne w stosunku do ciepła wytwarzanego w przeciętnych warunkach w gospodarstwach indywidualnych.

Dostawa energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą wodną o wysokich parametrach 135/70 oC i ciśnieniu 1,6 MPa zasilającą odbiorców poprzez indywidualne i grupowe węzły cieplne. Miejska sieć ciepłownicza to 8 węzłów grupowych, 158 węzłów indywidualnych, 16,5 km sieci wysokoparametrowej, 7,9 km zewnętrznych instalacji odbiorczych.

Grupowe węzły cieplne będące w eksploatacji Spółki ZCiW zapewniają dostawę ciepła do budynków na Osiedlu Południe oraz centralnej części miasta. Odbiorcy Osiedla Wschód i Osiedla Północ zasilani są w energię cieplną indywidualnymi węzłami cieplnymi, które są w eksploatacji odbiorców ciepła i pozostają ich własnością.

Każdego roku przebudowywane i modernizowane są najbardziej wyeksploatowane odcinki sieci ciepłowniczych. Węzły grupowe w całości lub w części sukcesywnie zastępowane są węzłami indywidualnymi. Działania te, w powiązaniu ze sterowaniem i regulacją hydrauliczną systemu doprowadzą do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej.

Zdjęcie - infrastruktura ZCiW. zdjęcie nr 8, rury, sterowniki, liczniki
Zdjęcie - infrastruktura ZCiW. zdjęcie nr 10, rury, sterowniki, liczniki