Zarząd

Andrzej Suwalski

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Elżbieta Sutkowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zenobia Dzieżyc

Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Chojnowski

Sekretarz Rady Nadzorczej