Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie:

  • produkcji i dystrybucji ciepła, oraz c.w.u.
  • ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • usług budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wynajmu sprzętu specjalistycznego.