Przedsiębiorstwo powstało w wyniku komunalizacji mienia państwowego na bazie wydzielonego majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Z dniem 1 października 1991 roku powołano jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej.

Do głównych zadań zakładu należało zaopatrzenie miasta Zambrowa w wodę pitną jak też zapewnienie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania do budynków wielorodzinnych. Była to działalność w zakresie eksploatacji, inwestycje spoczywały na budżecie miejskim.

W czerwcu 1996 roku uchwałą nr 121/XX/96 z dnia 11.06.1996r. Rada Miejska w Zambrowie podjęła decyzję o utworzeniu jednoosobowej spółki miasta Zambrów.
Aktem notarialnym w 28.06.1996 r. powołano spółkę pod nazwą Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o., ustanawiając jednocześnie statut spółki.

Z dniem 1 września 1996 roku spółka rozpoczęła swoją działalność na bazie majątku dotychczasowego zakładu budżetowego przekazanego na własność spółce.