AktualnościAwarie i wyłączeniaZdjęcie - rozkopana ulica, wymiana rury.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.10.2021r. przystąpiło do wymiany rurociągu przy ul. Wyszyńskiego na odcinku na którym nastąpiła awaria. Woda w sieci ciepłowniczej zabarwiona jest na kolor zielono-żółty barwnikiem o nazwie handlowej FLUORESCEINA 200%. Jest to barwnik powszechnie stosowany do znakowania wody w obiegach ciepłowniczych. Zgodnie z Kartą Charakterystyki substancja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.

Przy usuwaniu awarii z uszkodzonego odcinka sieci ciepłowniczej zachodzi konieczność spuszczenia wody. Woda ta ma ujście w kanalizacji deszczowej, a z niej spływa do rzeki Jabłonka. W związku z tym może pojawić się przebarwienie wody w rzece Jabłonce. Przebarwienie to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.