AktualnościTaryfy Obrazek - kalkulator, długopis

Zmiana TARYFY DLA CIEPŁA od 01 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.40.2023.Ago z dn. 16 lutego 2024 roku została zatwierdzona nowa TARYFA DLA CIEPŁA w Spółce Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Jednocześnie, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r.o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U.…

Czytaj więcej...