Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Wodociągi i Kanalizacja
 
 
 
Ujęcie wody oparte jest na 6 studniach głębinowych usytuowanych w pobliżu stacji uzdatniania wody. Pięć z nich zlokalizowanych jest na terenach wykorzystanych rolniczo, a jedna na terenie stacji uzdatniania przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 5.
 
Pobierana woda wymaga uzdatnienia w zakresie redukcji żelaza i manganu pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.
 
Woda ze studni pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i podawana na aeratory, gdzie ulega napowietrzaniu. Następnie przepływa przez poziome zamknięte filtry piaskowe, w których następuje proces odżelaziania i odmanganiania.
 
Uzdatniona woda dopływa do zbiorników terenowych, które mają za zadanie magazynowanie i wyrównanie rozbiorów wody w ciągu doby. Następnie pompy IIo tłoczą wodę do miejskiej sieci wodociągowej.
 
 
UJĘCIE WODY - STUDNIA GŁĘBINOWA
 
FILTRY PIASKOWE POZIOME
 
 
Pompy te wyposażone są w urządzenia do płynnej regulacji pracy silników co w efekcie daje odbiorcom komfort poboru wody pod stałym ciśnieniem i znacząco wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Miejska sieć wodociągowa poddawana jest stałej modernizacji po przez wymianę uszkodzonych odcinków sieci a przede wszystkim armatury. Obecnie długość sieci wodociągowej wynosi 48,2 km. W wodę zaopatrzonych jest około 25 500 tys. mieszkańców.
 
 
ZBIORNIKI WODY OZDATNIONEJ
 
 
POMPY DRUGIEGO STOPNIA
 
 
 
Miasto posiada dobrze rozwinięty system kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna o długości 37,8 km obsługuje około 22 500 tys. mieszkańców. Największy skok w rozbudowie kanalizacji nastąpił po 1994 roku w wyniku uruchomienia oczyszczalni ścieków. Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która obecnie pracuje z pięcioma przepompowniami sieciowymi i jedną główną o przepustowości 200 m3/h zlokalizowaną w zachodniej części miasta nad rzeką Jabłonką. Kanał tłoczny o średnicy 500mm odprowadza ścieki do oczyszczalni.
 
 
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.