Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Aktualności
 
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja roku 2004
14.09.2005 r., godz. 07.30

W dniu 2 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2004” podczas, której Prezes Spółki Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi - Stefan Piszczatowski odebrał nagrodę za rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Zambrowa.

Konkurs zorganizowano przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Organizatorem konkursu były Targi Pomorskie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2004 roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Była to prezentacja rozwiązań architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii i materiałów
Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych, wysokie efekty ekologiczne oraz rewitalizację obszarów i zespołów urbanistycznych.

W trakcie wizytacji obiektów komisja konkursowa szczególną uwagę zwróciła na zastosowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne, materiałowe, a także na funkcjonalność i estetykę. Podkreślono wysoki, wyrównany poziom obiektów zgłoszonych do konkursu oraz umiejętne łączenie przez inwestorów, projektantów i wykonawców tradycji z nowoczesnością.

Do konkursu „Modernizacja Roku’2004” zgłoszono 441 obiektów z terenu całej Polski, z których wyłoniono siedemdziesięciu siedmiu finalistów. W kategorii obiekty ochrony środowiska nagrodzono dwa obiekty w tym oczyszczalnię ścieków w Zambrowie za nowatorskie rozwiązania w zakresie gospodarki osadowej i wysokie efekty ekologiczne, a także za efektywność ekonomiczną prac modernizacyjnych.

Maria Kos

 
 

 
Galeria zdjęć:
  
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.