Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Aktualności
 
 
Woda w Zambrowie nadaje się do picia dopiero po przegotowaniu
11.06.2015 r., godz. 12.35

Sanepid wykrył, że woda podawana do sieci przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. nie spełnia wszystkich wymagań mikrobiologicznych. Zezwolono tylko na warunkowe użycie wody przez ludzi. ZCiW musiało szybko podjąć działania zaradcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie polecił Spółce natychmiastowe podjęcie działań celem poprawy jakości wody, dopuszczając warunkowo przydatność wody do spożycia po jej przegotowaniu.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie natychmiast rozpoczęło dezynfekcję wody podawanej do sieci poprzez jej chlorowanie oraz podjęło działania w celu poprawy jakości wody.

Przedsiębiorstwo informuje, że ponowne pobrane próbki wody przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie w dniu dzisiejszym powinny wykazać wyeliminowanie nieprawidłowości w wodzie podawanej do sieci.

O bezwarunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikacie.

M.Kos.

 
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.