Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Aktualności
 
 
Jubileusz Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o.o.
29.08.2006 r., godz. 06.30

Wręczanie odznak ZCiW /Fot. Grzegorz ZawistowskiW miniony czwartek, 24 sierpnia, na sali bankietowej w Krajewie Korytkach odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 15-lecia powstania firmy i 10-lecia powołania spółki Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągu Sp. z o.o.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu, miasta i gminy Zambrów, Prezes i Rada Nadzorcza Spółki, przedstawiciele firm z branży z wielu regionów Polski, władze spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorzy i kierownicy firm i instytucji działających na terenie Zambrowa, wszyscy pracownicy ZCiW Sp. z o.o. oraz inni licznie zaproszeni goście.

Jubileusz był okazją do zaprezentowania historii i dorobku spółki. Goście mieli okazję obejrzeć specjalnie na ten cel przygotowany kilkunastominutowy film o ZCiW Sp. z o.o. Prezes spółki Stefan Piszczatowski podziękował wszystkim, dzięki którym spółka funkcjonuje i może się rozwijać. Wielu zaproszonych gości skierowało na ręce prezesa życzenia dalszego rozwoju i gratulacje dobrej kondycji spółki.

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień, które przyznała specjalnie na ten cel powołana kapituła w składzie: Główny księgowy – Lucyna Czajka, Z-ca Dyrektora Waldemar Gawkowski i Prezes Spółki – Stefan Piszczatowski. 11 osób otrzymało złotą odznakę i statuetkę za szczególne zasługi dla ZCiW Sp. z o.o., 18 osób otrzymało srebrną odznakę i dyplom za wieloletni wkład w rozwój firmy, a pozostali pracownicy- brązowe odznaki. Wszyscy odznaczeni otrzymali również nagrody pieniężne I-ego, II-ego i III-ego stopnia.

Firma nosząca obecnie nazwę ZCiW Sp. z o.o. powstała w wyniku komunalizacji mienia państwowego, na bazie wydzielonego majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. 1-ego października 1991 roku powołano jednostkę budżetową Zambrowskie Wodociągi Kanalizacja i Energetyka Cieplna. Po pięciu latach, 28 czerwca 1996 roku powołano Spółkę prawa handlowego pod nazwą Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., a 1 września tego samego roku spółka rozpoczęła działalność otrzymując na własność majątek po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Dziś po 15 latach istnienia firmy, w tym 10 latach działalności Spółki, ZCiW posiada rozbudowaną sieć wodociągową o długości 50 km, wyposażoną w nowoczesną armaturę, nowoczesną Oczyszczalnię Ścieków zmodernizowaną w latach 2003/2004 sfinansowaną w całości ze środków Spółki, w pełni zautomatyzowaną Ciepłownię, rozbudowaną sieć ciepłowniczą o długości 20 km.

Obecnie władze Spółki stanowią: Burmistrz Miasta Zambrów jako Zgromadzenie Wspólników, trzyosobowa Rada Nadzorcza, w składzie: Elżbieta Sutkowska, Jan Pinciurek, Stanisław Misztalewski; Zarząd Spółki stanowi jednoosobowo Prezes Spółki Stefan Piszczatowski, który pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Przedsiębiorstwa. Z-cą dyrektora jest Pan Waldemar Gawkowski, a głównym księgowym jest Pani Lucyna Czajka.

Grzegorz Zawistowski

 
 

 
Galeria zdjęć:
Wręczanie odznak ZCiW /Fot. Grzegorz Zawistowski Wręczanie odznak ZCiW /Fot. Grzegorz Zawistowski Wręczanie odznak ZCiW /Fot. Grzegorz Zawistowski 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.