Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Fundusze UE
 
 
 
LOGO UE
 
 
W wyniku postępowania znak ZP/PU/003/2017o udzielenie zamówienia na "Modernizację Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej" prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w przedsiębiorstwie Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., po dokonaniu oceny i badania ofert, wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa.
Zakończenie realizacji Projektu zaplanowano na 30 listopada 2018 roku.
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.