Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Przetargi
 
 
....................................................................................................................
Zamieszczono: 30.08.2017r., godz. 2336
 
Zapytanie ofertowe nr ZP/PU/03/2017

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwziecia "Modernizacja Ciepłowni Głównej
Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz
efektywnego wykorzystania energii cieplnej"

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na:
- budowie wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2*1,2 MWel i mocy
cieplnej 2*1,5 MWth w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach gazowych,
- budowie przyłącza cieplnego o długości ok. 550 mb do Pływalni
Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji,
- budowie linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią
elektryczną odbiorców ZCiW, tj. SUW, studni głębinowych i Pływalni Miejskiej.

Załączniki:
01_ogloszenie_tablica_01.pdf
02_siwz_zciw_zambrow_ec_01.pdf
siwz_zal_01_cz_01_pb_ec_fp_zagadnienia_formalno_prawne.zip
siwz_zal_01_cz_02_pb_ec_pzt_projekt_zagospodarowania_terenu.zip
siwz_zal_01_cz_03_pb_ec_pa_architektura.zip
siwz_zal_01_cz_04_pb_ec_kb_konstrukcje_budowlane.zip
siwz_zal_01_cz_05_pb_ec_it_instalacje_technologiczne.zip
siwz_zal_01_cz_06_pb_ec_is_instalacje_sanitarne_gazowe.zip
siwz_zal_01_cz_07_pb_ec_ie_instalacje_elektryczne_i_akpia.zip
siwz_zal_01_cz_08_pb_ec_spg_stacja_pomiarowa_gazu.zip
siwz_zal_01a_przedmiary robot_elektrocieplownia_ath.zip
siwz_zal_01a_przedmiary_robot_elektrocieplownia_pdf.zip
siwz_zal_02_cz_01_PB_EC_PE_przylacza elektroenergetyczne.zip
siwz_zal_02_cz_02_PB_EC_przylacza cieplne.zip
siwz_zal_02a_przedmiary_robot_sieci_i_przylacza.zip
siwz_zal_03_wizja_lokalna_01.pdf
siwz_zal_04_formularz_ofertowy_01.pdf
siwz_zal_04_1_formularz_cenowy_01.pdf
siwz_zal_04_2_harmonogram_01.pdf
siwz_zal_05_oswiadczenie_01_01.pdf
siwz_zal_06_wykaz_wykonanych_robot_01.pdf
siwz_zal_07_wykaz_osob_01.pdf
siwz_zal_08_wzor_umowy_01.pdf
siwz_zal_09_referencje_01.pdf
siwz_zal_10_oswiadczenie_02_01.pdf
siwz_zal_11_oswiadczenie_03_01.pdf
siwz_zal_12_obliczenia_01.pdf
siwz_zal_12a_moce_wykres uporzadkowany_2016_2017_v01.xls

Wyjaśnienia i sprostowania:
wyjasnienie_01.pdf
sprostowanie_01.pdf
wyjasnienie_02-2.pdf
wyjasnienie_03.pdf
wyjasnienie_04.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
informacja z otwarcia ofert.pdf
ogloszenie.pdf
 
opublikowała: Maria Kos
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2018 r.