Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Przetargi
 
 
....................................................................................................................
Zamieszczono: 09.01.2019r., godz. 1515
 
Zapytanie ofertowe nr P/02/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do realizację przedsięwzięcia:
"Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta
Zambrów" - zadanie 01 - Obrońców Zambrowa

Załączniki:
1.5_zapytanie_ofertowe.pdf
1.5_SIWZ.pdf
SIWZ_zal_01.pdf
SIWZ_zal_02.pdf
SIWZ_zal_03.pdf

 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 09.01.2019r., godz. 1507
 
Zapytanie ofertowe nr P/01/2019

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia:
"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania
biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Załączniki:
01_Zapytanie_ofertowe.pdf
02_SIWZ.pdf
02_SIWZ_zal_01_WTE.pdf
decyzja_OOS.pdf
MPZP.pdf
02_SIWZ_zal_02_PFU.pdf
02_SIWZ_zal_02_PFU_zal_1_mapa.pdf
02_SIWZ_zal_03_wizja_lokalna.pdf
02_SIWZ_zal_04_0_formularz_ofertowy.pdf
02_SIWZ_zal_04_1_formularz_cenowy.pdf
02_SIWZ_zal_04_2_harmonogram.pdf
02_SIWZ_zal_05_oswiadczenie.pdf
02_SIWZ_zal_06_wykaz_wykonanych_robot.pdf
02_SIWZ_zal_07_wykaz_osob.pdf
02_SIWZ_zal_08_postanowienia_umowne_wzor_umowy.pdf
02_SIWZ_zal_09_referencje.pdf
02_SIWZ_zal_10_oswiadczenie.pdf
02_SIWZ_zal_11_oswiadczenie.pdf
siwz_zalaczniki_edytowalne.zip
schemat_technologiczny_cieplowni.pdf

Wyjaśnienia i sprostowania:
sprostowanie_01.pdf
Wyjaśnienie nr 01
Wyjaśnienie nr 02
Wyjaśnienie nr 03
Sprostowanie nr 02
Wyjaśnienie nr 04
Wyjaśnienie nr 05
Sprostowanie nr 03

 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 08.11.2018r., godz. 2349
 
Zapytanie ofertowe nr P/01/2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na:
Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego - dla
planowanego przedsięwzięcia: "Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie
celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej

Załączniki:
p_01_2018_ogloszenie.pdf
zal_01_siwz.pdf
zal_02_wzor_umowy.pdf
SIWZ_edytowalna.doc

Wyjaśnienia i sprostowania:
wyjasnienie_01.pdf
wyjasnienie_02.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
inf_otwarcie_ofert.pdf

Ogłoszenie o wynikach postepowania:
ogloszenie_wynikow_postepowania.pdf
 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 30.08.2017r., godz. 2336
 
Zapytanie ofertowe nr ZP/PU/03/2017

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwziecia "Modernizacja Ciepłowni Głównej
Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz
efektywnego wykorzystania energii cieplnej"

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na:
- budowie wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2*1,2 MWel i mocy
cieplnej 2*1,5 MWth w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach gazowych,
- budowie przyłącza cieplnego o długości ok. 550 mb do Pływalni
Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji,
- budowie linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią
elektryczną odbiorców ZCiW, tj. SUW, studni głębinowych i Pływalni Miejskiej.

Załączniki:
01_ogloszenie_tablica_01.pdf
02_siwz_zciw_zambrow_ec_01.pdf
siwz_zal_01_cz_01_pb_ec_fp_zagadnienia_formalno_prawne.zip
siwz_zal_01_cz_02_pb_ec_pzt_projekt_zagospodarowania_terenu.zip
siwz_zal_01_cz_03_pb_ec_pa_architektura.zip
siwz_zal_01_cz_04_pb_ec_kb_konstrukcje_budowlane.zip
siwz_zal_01_cz_05_pb_ec_it_instalacje_technologiczne.zip
siwz_zal_01_cz_06_pb_ec_is_instalacje_sanitarne_gazowe.zip
siwz_zal_01_cz_07_pb_ec_ie_instalacje_elektryczne_i_akpia.zip
siwz_zal_01_cz_08_pb_ec_spg_stacja_pomiarowa_gazu.zip
siwz_zal_01a_przedmiary robot_elektrocieplownia_ath.zip
siwz_zal_01a_przedmiary_robot_elektrocieplownia_pdf.zip
siwz_zal_02_cz_01_PB_EC_PE_przylacza elektroenergetyczne.zip
siwz_zal_02_cz_02_PB_EC_przylacza cieplne.zip
siwz_zal_02a_przedmiary_robot_sieci_i_przylacza.zip
siwz_zal_03_wizja_lokalna_01.pdf
siwz_zal_04_formularz_ofertowy_01.pdf
siwz_zal_04_1_formularz_cenowy_01.pdf
siwz_zal_04_2_harmonogram_01.pdf
siwz_zal_05_oswiadczenie_01_01.pdf
siwz_zal_06_wykaz_wykonanych_robot_01.pdf
siwz_zal_07_wykaz_osob_01.pdf
siwz_zal_08_wzor_umowy_01.pdf
siwz_zal_09_referencje_01.pdf
siwz_zal_10_oswiadczenie_02_01.pdf
siwz_zal_11_oswiadczenie_03_01.pdf
siwz_zal_12_obliczenia_01.pdf
siwz_zal_12a_moce_wykres uporzadkowany_2016_2017_v01.xls

Wyjaśnienia i sprostowania:
wyjasnienie_01.pdf
sprostowanie_01.pdf
wyjasnienie_02-2.pdf
wyjasnienie_03.pdf
wyjasnienie_04.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
informacja z otwarcia ofert.pdf
ogloszenie.pdf
 
opublikowała: Maria Kos
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.