Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Przetargi
 
 
....................................................................................................................
Zamieszczono: 15.04.2019r., godz. 1155
 
Zapytanie ofertowe nr P/04/2019

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia:
Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych szt. 7 w ramach przedsięwzięcia pod nazwą:
"Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Zambrów." - zadanie 06"

Załączniki:
P.04.2019_zapytanie_ofertowe.pdf
P.04.2019_SIWZ.pdf
P.04.2019_SIWZ_zal_01_formularz_ofertowy.pdf
P.04.2019_SIWZ_zal_02_istotne_postanowienia_umowy.pdf

Wyjaśnienia i sprostowania:
Sprostowanie_01.pdf
Sprostowanie_02.pdf
Sprostowanie_03.pdf
Wyjaśnienie_01.pdf

Wyniki:
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie wyników postępowania

 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 01.02.2019r., godz. 1823
 
Zapytanie ofertowe nr P/03/2019

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia:
"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Załączniki:
p_03_00_zapytanie ofertowe.pdf
p_03_SIWZ.pdf
p_03_SIWZ_zal_01_WTE.pdf
p_03_SIWZ_zal_02_PFU.pdf
p_03_SIWZ_zal_02_PFU_zal_1_mapa.pdf
p_03_SIWZ_zal_03_wizja lokalna.pdf
p_03_SIWZ_zal_04.1_formularz cenowy.pdf
p_03_SIWZ_zal_04.2_harmonogram.pdf
p_03_SIWZ_zal_04_formularz_ofertowy_Zambrow.pdf
p_03_SIWZ_zal_05_oswiadczenie.pdf
p_03_SIWZ_zal_06_wykaz_wykonanych_robot.pdf
p_03_SIWZ_zal_07_wykaz_osob.pdf
p_03_SIWZ_zal_08_postanowienia_umowne_wzor_umowy.pdf
p_03_SIWZ_zal_08_wzor_umowy.pdf
p_03_SIWZ_zal_09_referencje.pdf
p_03_SIWZ_zal_10_oswiadczenie.pdf
p_03_SIWZ_zal_11_oswiadczenie.pdf
p_03_SIWZ_zalaczniki_edytowalne.zip
z_03_decyzja_OOS.pdf
z_03_MPZP.pdf

Wyjaśnienia i sprostowania:
p_03_wyjasnienie_01.pdf
p_03_sprostowanie_01.pdf
p_03_sprostowanie_02.pdf
p_03_sprostowanie_03.pdf
p_03_sprostowanie_04.pdf
p_03_wyjasnienie_02.pdf
p_03_wyjasnienie_03.pdf
p_03_wyjasnienie_04.pdf
p_03_wyjasnienie_05.pdf
p_03_sprostowanie_05.pdf
p_03_wyjasnienie_06.pdf
p_03_wyjasnienie_07.pdf
p_03_wyjasnienie_08.pdf

Wyniki:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania


 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 09.01.2019r., godz. 1515
 
Zapytanie ofertowe nr P/02/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do realizację przedsięwzięcia:
"Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta
Zambrów" - zadanie 01 - Obrońców Zambrowa

Załączniki:
1.5_zapytanie_ofertowe.pdf
1.5_SIWZ.pdf
SIWZ_zal_01.pdf
SIWZ_zal_02.pdf
SIWZ_zal_03.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
informacja z otwarcia ofert P02 2019.pdf

Wyniki:
Ogłoszenie wyników postępowania

 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 09.01.2019r., godz. 1507
 
Zapytanie ofertowe nr P/01/2019

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwzięcia:
"Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu wykorzystania
biomasy do wytwarzania energii cieplnej"

Załączniki:
01_Zapytanie_ofertowe.pdf
02_SIWZ.pdf
02_SIWZ_zal_01_WTE.pdf
decyzja_OOS.pdf
MPZP.pdf
02_SIWZ_zal_02_PFU.pdf
02_SIWZ_zal_02_PFU_zal_1_mapa.pdf
02_SIWZ_zal_03_wizja_lokalna.pdf
02_SIWZ_zal_04_0_formularz_ofertowy.pdf
02_SIWZ_zal_04_1_formularz_cenowy.pdf
02_SIWZ_zal_04_2_harmonogram.pdf
02_SIWZ_zal_05_oswiadczenie.pdf
02_SIWZ_zal_06_wykaz_wykonanych_robot.pdf
02_SIWZ_zal_07_wykaz_osob.pdf
02_SIWZ_zal_08_postanowienia_umowne_wzor_umowy.pdf
02_SIWZ_zal_09_referencje.pdf
02_SIWZ_zal_10_oswiadczenie.pdf
02_SIWZ_zal_11_oswiadczenie.pdf
siwz_zalaczniki_edytowalne.zip
schemat_technologiczny_cieplowni.pdf

Wyjaśnienia i sprostowania:
sprostowanie_01.pdf
Wyjaśnienie nr 01
Wyjaśnienie nr 02
Wyjaśnienie nr 03
Sprostowanie nr 02
Wyjaśnienie nr 04
Wyjaśnienie nr 05
Sprostowanie nr 03
Sprostowanie nr 04
Wyjaśnienie nr 06
Wyjaśnienie nr 07
Wyjaśnienie nr 08
Wyjaśnienie nr 09
Wyjaśnienie nr 10
Wyjaśnienie nr 11
Wyjaśnienie nr 12
Wyjaśnienie nr 13
Wyjaśnienie nr 14
Wyjaśnienie nr 15
Wyjaśnienie nr 16

Wyniki:
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania


 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 08.11.2018r., godz. 2349
 
Zapytanie ofertowe nr P/01/2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na:
Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji inwestora zastępczego - dla
planowanego przedsięwzięcia: "Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie
celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej

Załączniki:
p_01_2018_ogloszenie.pdf
zal_01_siwz.pdf
zal_02_wzor_umowy.pdf
SIWZ_edytowalna.doc

Wyjaśnienia i sprostowania:
wyjasnienie_01.pdf
wyjasnienie_02.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
inf_otwarcie_ofert.pdf

Ogłoszenie o wynikach postepowania:
ogloszenie_wynikow_postepowania.pdf
 
opublikował: Ryszard Fiedorowicz
....................................................................................................................
Zamieszczono: 30.08.2017r., godz. 2336
 
Zapytanie ofertowe nr ZP/PU/03/2017

Zapytanie ofertowe na realizację przedsięwziecia "Modernizacja Ciepłowni Głównej
Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz
efektywnego wykorzystania energii cieplnej"

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na:
- budowie wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2*1,2 MWel i mocy
cieplnej 2*1,5 MWth w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach gazowych,
- budowie przyłącza cieplnego o długości ok. 550 mb do Pływalni
Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji,
- budowie linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią
elektryczną odbiorców ZCiW, tj. SUW, studni głębinowych i Pływalni Miejskiej.

Załączniki:
01_ogloszenie_tablica_01.pdf
02_siwz_zciw_zambrow_ec_01.pdf
siwz_zal_01_cz_01_pb_ec_fp_zagadnienia_formalno_prawne.zip
siwz_zal_01_cz_02_pb_ec_pzt_projekt_zagospodarowania_terenu.zip
siwz_zal_01_cz_03_pb_ec_pa_architektura.zip
siwz_zal_01_cz_04_pb_ec_kb_konstrukcje_budowlane.zip
siwz_zal_01_cz_05_pb_ec_it_instalacje_technologiczne.zip
siwz_zal_01_cz_06_pb_ec_is_instalacje_sanitarne_gazowe.zip
siwz_zal_01_cz_07_pb_ec_ie_instalacje_elektryczne_i_akpia.zip
siwz_zal_01_cz_08_pb_ec_spg_stacja_pomiarowa_gazu.zip
siwz_zal_01a_przedmiary robot_elektrocieplownia_ath.zip
siwz_zal_01a_przedmiary_robot_elektrocieplownia_pdf.zip
siwz_zal_02_cz_01_PB_EC_PE_przylacza elektroenergetyczne.zip
siwz_zal_02_cz_02_PB_EC_przylacza cieplne.zip
siwz_zal_02a_przedmiary_robot_sieci_i_przylacza.zip
siwz_zal_03_wizja_lokalna_01.pdf
siwz_zal_04_formularz_ofertowy_01.pdf
siwz_zal_04_1_formularz_cenowy_01.pdf
siwz_zal_04_2_harmonogram_01.pdf
siwz_zal_05_oswiadczenie_01_01.pdf
siwz_zal_06_wykaz_wykonanych_robot_01.pdf
siwz_zal_07_wykaz_osob_01.pdf
siwz_zal_08_wzor_umowy_01.pdf
siwz_zal_09_referencje_01.pdf
siwz_zal_10_oswiadczenie_02_01.pdf
siwz_zal_11_oswiadczenie_03_01.pdf
siwz_zal_12_obliczenia_01.pdf
siwz_zal_12a_moce_wykres uporzadkowany_2016_2017_v01.xls

Wyjaśnienia i sprostowania:
wyjasnienie_01.pdf
sprostowanie_01.pdf
wyjasnienie_02-2.pdf
wyjasnienie_03.pdf
wyjasnienie_04.pdf

Informacje o wynikach postępowania:
informacja z otwarcia ofert.pdf
ogloszenie.pdf
 
opublikowała: Maria Kos
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.