Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Informacje o Spółce
 
 
 
Powstanie Przedsiębiorstwa
 
Przedsiębiorstwo powstało w wyniku komunalizacji mienia państwowego na bazie wydzielonego majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Z dniem 1 października 1991 roku powołano jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej.
 
Do głównych zadań zakładu należało zaopatrzenie miasta Zambrowa w wodę pitną jak też zapewnienie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania do budynków wielorodzinnych. Była to działalność w zakresie eksploatacji, inwestycje spoczywały na budżecie miejskim.
 
W czerwcu 1996 roku uchwałą nr 121/XX/96 z dnia 11.06.1996r. Rada Miejska w Zambrowie podjęła decyzję o utworzeniu jednoosobowej spółki miasta Zambrów.
 
 
BIURO ZCiW SP. Z O.O.
 
LICZNIKI POMIAROWE W PRZEPOMPOWNI
 
 
Aktem notarialnym w 28.06.1996 r. powołano spółkę pod nazwą (bez dwukropka) Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o., ustanawiając jednocześnie statut spółki.
 
Z dniem 1 września 1996 roku spółka rozpoczęła swoją działalność na bazie majątku dotychczasowego zakładu budżetowego przekazanego na własność spółce.
 
 
 
Władze spółki
 
Pierwsze władze spółki stanowiły:
   1. Zgromadzenie Wspólników - Zarząd Miasta.
   2. Pięcioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:
      :: Zbigniew Chojnowski
      :: Elżbieta Sutkowska
      :: Bogdan Jędrzej Sobociński
      :: Andrzej Twarowski
      :: Stanisław Misztalewski - przedstawiciel załogi.
   3. Zarząd Spółki - jednoosobowy - Prezes Zarządu - Stefan Piszczatowski.
 
Obecnie spółką kieruje
   Waldemar Gawkowski - Prezes Spółki jako jednoosobowy Zarząd Spółki.
 
   Rada Nadzorcza z 3 letnią kadencją - obecnie w składzie:
      :: Przewodnicząca - Elżbieta Sutkowska
      :: Zastępca Przewodniczącego - Piotr Bieńkowski
      :: Sekretarz - Tadeusz Chojnowski
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo składa się
z 3 podstawowych działów:
 
 
 
TABLICA STEROWNICZA
 
 
 
 
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.