Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Energetyka Cieplna
 
 
 
Ciepłownia Miejska znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i 71. Pułku Piechoty jest podstawowym źródłem ciepła dla miasta Zambrów.
 
Zaopatruje w ciepło budynki wielorodzinne komunalne i spółdzielcze, budynki użyteczności publicznej oraz budynki indywidualne znajdujące się w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej. Ciepłownia posiada 5 jednostek kotłowych o łącznej mocy 40,7 MW.
 
Ciepłownia została wybudowana w latach 80-tych z trzema kotłami o łącznej mocy 14,5 MW. Stopniowo zwiększano moc ciepłowni poddając modernizacji istniejące kotły oraz dobudowując dwie jednostki kotłowe o łącznej mocy 24 MW. Są to kotły o nowoczesnej konstrukcji opartej na ścianach szczelnych spełniające wymagania norm emisji spalin do powietrza.
 
 
OBIEKT CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ
 
OBIEKT CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ (OD STRONY INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN)
 
 
KOCIOŁ WR - 2,5
 
Dostawa energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą wodną o wysokich parametrach 140/70 o C i ciśnieniu 1,6 MPa zasilającą odbiorców poprzez indywidualne i grupowe węzły cieplne.
 
 
Grupowe węzły cieplne będące w eksploatacji Spółki ZCiW zapewniają dostawę ciepła do budynków na Osiedlu Południe oraz centralnej części miasta. Odbiorcy Osiedla Wschód i Osiedla Północ zasilani są w energię cieplną indywidualnymi węzłami cieplnymi, które są w eksploatacji odbiorców ciepła i pozostają ich własnością.
 
Do roku 1997 Osiedle Południe było zasilane w energię cieplną z ciepłowni ZZPB (późniejszy ZAMTEX S.A.) W 1997r. nastąpiło całkowite uniezależnienie się Spółki ZCiW od dostaw tegoż ciepła po przez rozbudowę własnej ciepłowni o jednostkę kotłową 12 MW oraz budowę sieci magistralnej o długości ponad 2 km. Od tego momentu w mieście nastąpił dynamiczny rozwój sieci ciepłowniczych i podłączanie nowych odbiorców ciepła.
 
 
W latach 1997-2004 podłączono nowo wybudowane obiekty tj. Miejskie Gimnazjum nr 1, hala sportowa przy gimnazjum, pływalnia miejska, budynki SM Nadzieja położone przy ulicy Bema i Pułaskiego.
 
Ponadto w tym samym okresie dzięki wysiłkom władz miasta wykonano instalacje centralnego ogrzewania w istniejących zasobach komunalnych, do których przedsiębiorstwo doprowadziło sieć cieplna o łącznej długości 2,8 km. W sumie podłączono 17 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 32.311 m2 i zapotrzebowaniu na moc cieplną w wysokości 2,8 MW.
 
 
WĘZEŁ CIEPLNY GRUPOWY
 
WĘZEŁ CIEPLNY GRUPOWY
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.