Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Przerwa w dostawie energii cieplnej
18.06.2019 r., godz. 08.59

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie zawiadamia, że w terminie od 24 do 25 czerwca 2019 r. (poniedziałek – wtorek) nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Powyższa przerwa podyktowana jest potrzebą przeprowadzenia konserwacji urządzeń ciepłowniczych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.92 z 2007 r.).
Za powstałe utrudnienia w okresie przerwy w dostawie energii cieplnej Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o. w Zambrowie serdecznie przeprasza.

ZCiW Sp. z o.o.© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2020 r.