Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
www.zciw.com


 
Nowa taryfa dla ciepła
07.11.2017 r., godz. 14.23

Zgodnie z decyzją nr OLB.4210.18.2017.EBO Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 października 2017r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła.
Taryfa w załączeniu.

Maria Kos© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2019 r.